318 – การบ้าน

20 Jun

วิชาการเขียนสารคดีของปี 2556 เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ตั้งใจจะพาไปดูชุมชนที่บ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมุ่งเน้นเรื่อง “พลังชุมชน ฝันเป็นจริงได้” จากเหตุการณ์ไล่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้สำเร็จ รวมถึงจากการรวมพลังชาวบ้านฟื้นฟูการประมงพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์ทะเลไทยได้ผลอย่างที่น่าพอใจ ใจจริงอยากพาไปสักสามวัน แต่ดูเหมือนนักศึกษาจะเนือยๆเนิบๆและติดเรียน ยังหาวิธีสับหลีกไม่ได้ กำหนดไว้คร่าวๆ กลางเดือนสิงหาคม แต่ยังไม่ลงตัวกับกำหนดการและกิจกรรม

ณ จุดนี้ ขอไล่เรียงการบ้านไว้เผื่อทบทวนความทรงจำเล็กน้อย

การบ้านอ่านและสะสม (ขอให้ส่งจะได้เป็นคะแนนช่วย)
–  ตัวอย่างสารคดีเกี่ยวกับข่าว (3 ชิ้น) และสารคดีที่่ชอบ 1 เรื่อง โดยให้ระบุประเภทและเหตุผลที่ชอบ รวมทั้งตัวอย่างบางตอน (จะเขียนหรือขีดเส้นใต้ให้เห็นชัดเจนก็ได้) กำหนดส่งสิ้นเดือนกรกฏาคม
– ตัวอย่างสำนวนโวหาร กลวิธีการเขียน หรือลักษณะการเขียนที่ดี กำหนดส่งสิ้นเดือนสิงหาคม

แบบฝึกหัดและการบ้านเขียน
hw00  “บรรยากาศและเหตุการณ์ในห้องเรียนครั้งที่ 1” (ไม่มีคะแนน) ส่งวันที่ 5 มิ.ย.
สถานะ ส่งครบจำนวน ตรวจเสร็จ ส่งคืนแล้ววันที่ 11 มิ.ย.
่hw01  “ฉัน” (10 คะแนน) เล่าเรื่องของฉันในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง ไม่เกิน 2 หน้า ส่งวันที่ 11 มิ.ย.
สถานะ ส่งครบจำนวน ตรวจเสร็จ ส่งคืนแล้ววันที่ 20 มิ.ย.
hw02  “ตลาดนัด สวทช” (10 คะแนน) บรรยายตลาด ไม่เกิน 1 หน้า ส่งวันที่ 13 มิ.ย.
สถานะ ส่งครบจำนวน ตรวจเสร็จ ส่งคืนแล้ววันที่ 20 มิ.ย.
hw03  “โรงพยาบาล” (10 คะแนน) บรรยายสถานที่และบุคคลที่พบโดยไม่ระบุชื่อ อย่างละ 1 ย่้อหน้า ส่งวันที่ 25 มิ.ย.
สถานะ  อนุญาตให้รีไรต์ ส่งวันจันทร์ 1 ก.ค. ส่งคืนแล้ววันที่ 4 ก.ค.
hw04  สารคดีเต็มรูปแบบเรื่อง “Dialogue in the Dark” (10 คะแนน)
หลังขึ้นรถบริการสาธารณะไปชมนิทรรศการ DID ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ ส่งวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค.
สถานะ ส่งขาดหนึ่งคน ส่งคืนวันที่ 16 ก.ค.
hw05 บทสัมภาษณ์บุคคลที่ไม่รู้จัก (ต่างสถานะ หรืออย่างน้อยก็ต่างคณะ ต่างชั้นปี)  ส่งวันที่ 19 ก.ค.
สถานะ ส่งครบถ้วน ส่งคืนวันที่ 25 ก.ค.
hw06  สารคดีเชิงข่าว (เลือกจากไทยรัฐหน้า 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2556) ส่งวันที่ 25 ก.ค.
สถานะ ครบ ส่งคืนวันที่ 6 ส.ค.
hw07 สารคดีประเด็นขัดแย้ง  ส่งวันที่ 6 ส.ค.
สถานะ ขาดหนึ่งคน ส่งคืนวันที่ 26 ส.ค.
hw08 สารคดีท่องเที่ยว ส่งวันที่ 29 ส.ค.
สถานะ ครบ ส่งคืนวันที่ 5 ก.ย./12 ก.ย.
hw09 สารคดีบุคคล ส่งวันที่ 5 ก.ย.
สถานะ ขาดหนึ่งคน ส่งคืนวันที่ 12 ก.ย.
hw10 สารคดีอะไรก็ได้ หรือรีไรต์งานเก่า (hw04-09) ส่งวันที่ 12 ก.ย.
สถานะ ครบ ส่งคืนวันที่ 17 ก.ย.
final project สารคดีจากการออกนอกสถานที่ ส่งวันสอบไฟนอล 27 ก.ย. 56

เกรดควรจะออกในรอบแรกที่มีการประกาศ หากล่าช้าหรือมีปัญหาข้องใจใดๆ ขอให้อีเมลแจ้งด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: