318 – วิทยากร

6 Aug

สำหรับวิทยากรในเทอมนี้มีทั้งหมดดังนี้

วิทยากรนอกสถานที่
17-19 สิงหาคม คุณราชศักดิ์ นิลศิริ นักเขียนสารคดีประจำกองบรรณาธิการนิตยสาร “เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (ภาษาไทย)”

วิทยากรบรรยายพิเศษในชั่วโมงเรียน
8 สิงหาคม   คุณวีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนสารคดีจากกองบรรณาธิการนิตยสาร “สารคดี”
13 สิงหาคม คุณอังคาร จันทร์เมือง เจ้าของนามปากกา “มิลินทร์” ผู้เขียนหนังสือ “เด็กน้อยโตเข้าหาแสง”
22 สิงหาคม คุณธีรภาพ โลหิตกุล นักเขียนสารคดีอิสระ เจ้าของรางวัลศรีบูรพาประจำปี 2556
10 กันยายน กานตชาติ เรืองรัตนอำภร อาจารย์สาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย

13 กันยายน คุณเดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “พลังงาน: วิกฤติ ทางรอด อนาคต”
decharat2 decharat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: