318 field trip 2013

15 Aug

การออกภาคสนามของวิชา วส318 การเขียนสารคดี จะไปที่ตำบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปดูการต่อสู้เรียกร้องของคนในชุมชนว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง และคนในชุมชนที่มีความเข้มแข็งบางอย่าง “อยู่” กันอย่างไร การลงพื้นที่ก็คือการพาตัวเข้าไปอยู่ในบริบทสังคมเพื่อศึกษาเรียนรู้ประเด็น ปัญหา หรือเรื่องราวบางอย่างในแง่มุมที่เรามีความสนใจ โดยการพูดคุยซักถาม สังเกตการณ์ และมีส่วนร่วมหรือลงมือกระทำด้วยตัวเอง นักศึกษาจึงควรหาข้อมูลและคิดประเด็นที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงแล้วก็แสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวข้อมูลให้เต็มที่ เปิดรับเรื่องราวที่เข้ามา สังเกตปฏิกิริยาของตัวเอง และถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นออกมาเป็นสารคดี

รายละเอียดของการออกภาคสนามมีดังนี้

วันเวลา  เสาร์ถึงจันทร์ที่ 17-19 สิงหาคม 2556
สถานที่  บ้านบ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
กำหนดการโดยสังเขป (TBA) schedule-for-kids (updated 15/08)
ข้อมูลพื้นฐาน ในสมุดน้อย booklet-56 (มีแจกวันเดินทาง แต่เผื่อใครอยากโหลดเก็บไว้)

อย่าลืม “หนังสือ” ทีไ่ด้รับแจก ถ้าไม่อยากเก็บไว้ ขอให้นำมาด้วย เราจะได้เก็บไปคืนเจ้าของ ให้เขาใช้ประโยชน์ต่อไป

การเดินทางครั้งนี้จะมีนักเขียนสารคดีจากนิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (ภาษาไทย) ไปด้วยเพื่อเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาในการทำงานทุกขั้นตอนให้พวกเรา ตั้งแต่การคิดประเด็น การเตรียมตัวเก็บข้อมูล การตั้งคำถาม การลงมือเขียน และถ้าโชคดี เราอาจเห็นตัวอย่างการทำงานจากการปฏิบัติตนของพี่ฮุกด้วย

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าสนใจของชุมชนนี้มีหลายอย่างให้เลือกศึกษาได้ตามความสนใจ ทั้งในแง่การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากร (เช่น การฟื้นฟูการประมงของกลุ่มประมงพื้นบ้าน วัดเขาคั่นกระได) การสร้างชุมชนเข็มแข็ง (จากการดำเนินการต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน ปั๊มน้ำมันชุมชน) และอื่นๆ ต่อไปนี้คือข้อมูลทุติยภูมิบางส่วนที่น่าจะศึกษาไว้ล่วงหน้า

ข้อมูลท่องเที่ยว

คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ททท http://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C

10 มหัศจรรย์เมืองประจวบฯ…ประทับใจ-ไม่ควรพลาด!! http://www.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=9560000036184

บ้านกรูด – บ่อนอก ธรรมชาติอันแสนสงบ http://www.travelthaimagazine.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=418972&Ntype=56

ตามไปยลโฉม”เจ้าบรูด้า” ในวันที่กระแส”วาฬฟีเวอร์”จมลงกลางอ่าวไทย! http://www.oknation.net/blog/print.php?id=828676

การนั่งเรือชมวาฬ ข้อดี-ข้อเสีย http://www.tripandtrek.com/tntboard/index.php?topic=1880.0;wap2

เรื่องน่ารู้ของวาฬบรูด้า – ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ http://www.crystalsoftwaregroup.com/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=1232&directory=7067&contents=2632

พลังงาน

นิตยสาร “พลัง+งาน” ปฏิบัติการพลังงานเพื่อชุมชน http://km.nmt.or.th/Docs/Documents/list%203.pdf

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=28&chap=7&page=chap7.htm

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ http://www.nst.or.th/article/notes01/article010.htm

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (2551-2565) http://www.eppo.go.th/ccep/download/REDP_15_yrs.pdf

พลังงานหมุนเวียน สร้างพลังชุมชน http://www.greenworld.or.th/greenworld/population/308

สืบ นาคะเสถียร http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1104%3Aseubnews&catid=5%3A2009-10-07-10-58-20&Itemid=14&showall=1

สถิติพลังงาน http://www.dede.go.th/dede/images/stories/stat_dede/statistics_2012_5mar56/thailand%20energy%20statistics%202012%20na%205%20march%202013_1.pdf

บุคคลในเหตุการณ์คัดค้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บ่อนอก-บ้านกรูด

‘จินตนา แก้วขาว’ อีกตำนานนักสู้เพื่อสิทธิชุมชน http://www.fatonionline.com/news/detail/123

จากวันวาน…ถึงวันนี้ – ตำนานนักรบธงเขียว (The Legend of The Green Warrior) http://www.9dern.com/rsa/view.php?id=65

เสวนา: ชำแหละคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ‘คดีเจริญ วัดอักษร’ http://prachatai.com/journal/2013/05/46691

กระบวนการยุติธรรมกับคดีจ้างวานฆ่า…(กรณีเจริญ วัดอักษร)  http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000054311

‘เจริญ วัดอักษร’ บทพิสูจน์กระบวนการยุติธรรม http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1034:seubnews&catid=5:2009-10-07-10-58-20&Itemid=14

รายงานพิเศษ : ย้อนรอยฆ่า “เจริญ วัดอักษร”…เมื่อ “ผลประโยชน์”สำคัญกว่า “เพื่อน”!! http://onknow.blogspot.com/2009/01/blog-post_28.html

คลิปสัมภาษณ์จากยูทูบ (รายการตอบโจทย์ประเทศไทย)

จินตนา แก้วขาว (กุมภาพันธ์ 56) http://www.youtube.com/watch?v=IAjTJtvlonE

จินตนา แก้วขาว (ธันวาคม 54) ตอนที่ 1 http://www.youtube.com/watch?v=rtu6AZ-2jVY

จินตนา แก้วขาว (ธันวาคม 54) ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=gIm8DTLgZx0

การประมงพื้นบ้าน

ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านกับวิกฤติ http://www.wetlandthai.org/data/crysis_2.html

ตั้งค่าหัวประมงพื้นบ้าน ต้านเรือคราดหอยลาย http://www.dailynews.co.th/crime/225720

งานวิจัย – การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง : บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง http://thesis.rru.ac.th/thesis.php?id=146

วิกฤตประมงพื้นบ้าน: ความอยู่รอดบนเส้นทางกฏหมายและอุตสาหกรรม http://www.isranews.org/community/comm-scoop-documentary/item/17939-fishery.html

สิทธิชุมชน – มิติประมงพื้นบ้าน http://www.sdfthai.org/public/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

พลังชุมชน

พลังชุมชน http://www.gotoknow.org/posts/22229

พลังชุมชนท้องถิ่น : แนวทางการปฎิรูปประเทศไทย http://www.deepsouthwatch.org/node/848

ฟื้นพลังชุมชน http://www.punsook.org/tag/%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99/

การเขียนสารคดี

สารคดีเชิงข่าว : หัวใจและการนำเสนอของ วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนสารคดีมือรางวัล http://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=49

สัมภาษณ์ “คนสารคดี” http://www.satapornbooks.co.th/Resources/Uploads/Item/N001709_3.pdf

สารคดี ในมุมมองของคนเขียนสารคดี http://www.happyreading.in.th/article/detail.php?id=417

เคล็ดลับการเขียนเรื่องท่องเที่ยว (โลนลี่เพลเน็ต) ภาษาอังกฤษ http://www.lonelyplanet.com/north-america/travel-tips-and-articles/77797?affil=EML_EDITORIALNEWS_39v1

หลังจากเตรียมข้อมูลพร้อมแล้ว ก็จัดกระเป๋าให้พร้อมสำหรับการทำงาน เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนเพราะเราอาจไม่ได้กลับไป “ซ้ำ” อีกครั้ง เตรียมเสื้อผ้าหน้าผมให้เหมาะสมกับการ “ลงพื้นที่” เตรียมตัวที่จะลุยเดี่ยว สะสมข้อมูลที่ตนสนใจ (พึงสังวรณ์ว่า เพื่อนเจอกันทุกวัน แต่แหล่งข้อมูลไม่ได้เจอกันง่ายๆ และเวลาไปทำงาน ไม่ต้องหนีบเพื่อนไปก็ได้นะจ๊ะ) เตรียมใจให้พร้อมรับสถานการณ์เลวร้ายต่างๆ ทั้งที่คิดไว้ล่วงหน้า และไม่ได้คิด ฟ้าฝนอาจไม่เป็นใจ ผู้คนอาจไม่เป็นมิตร อาหารอาจไม่ถูกปาก ที่พักอาจไม่สบาย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่นักเขียนสารคดีทุกคนต้องพบเจอ ไม่จังหวะใดก็จังหวะหนึ่งในชีวิตการทำงานอยู่แล้ว แต่ความดีงามก็ใช่จะไม่มี เราอาจได้พบเห็นน้ำใจยิ่งใหญ่ มิตรภาพที่ยาวนาน ความงดงามของท้องถิ่น ผู้คน และธรรมชาติ และอาจได้ค้นพบหัวใจของตัวเองก็ได้

ขอให้โชคดีและขอให้การเดินทางครั้งนี้ให้อะไรกับพวกเรามากกว่าการไปเที่ยวฉาบฉวยและการทำงานเพื่อคะแนน เนอะ

และขอปิดท้ายด้วยสถานะเฟซบุ๊กของ “มกุฏ อรฤดี” วันนี้ ท่านเขียนว่า

“ถ้าเราเขียนออกมาจากข้างในของเราได้ ย่อมดี

แม้เรื่องนั้นจะอยู่ข้างนอก ไกลจากตัวเรา

ก็ดึงเข้ามาในใจเราก่อน แล้วจึงบอกเล่าด้วยใจของเรา

ทุกสิ่งที่ออกมาจากใจ ย่อมดีเสมอ แม้ยังมิใช่ดีเลิศ”

หยิบมาจากที่ไหนสักแห่ง
หลายสิบปีแล้ว

อยากอ่านเรื่องที่มาจากใจ จริงๆนะ!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: