เรื่องราวเกี่ยวกับเขื่อน

23 Sep

รวมบทความเกี่ยวกับเขื่อน
เศรษฐศาสตร์กับการรื้อเขื่อน – สฤณี อาชวานันทกุล http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1045:news&catid=60:2009-11-12-08-41-01&Itemid=75

แก่งเสือเต้น – นิตยสาร สารคดี (2551) http://www.sarakadee.com/2008/09/05/dam-payao/
แก่งเสือเต้น – นิตยสาร สารคดี (2554) http://www.sarakadee.com/blog/oneton/?p=1000

ไซยะบุรี, ลาว – นิตยสาร สารคดี (2553) http://www.sarakadee.com/2011/03/03/zyyadam/
ปากมูล – นิตยสาร สารคดี (2554) http://www.sarakadee.com/blog/oneton/?p=824

แม่วงก์ – นิตยสาร สารคดี (2555) http://www.sarakadee.com/blog/oneton/?p=1130
แม่วงก์ – มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (2556) http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:seubnews&catid=5:2009-10-07-10-58-20&Itemid=14
แม่วงก์  – บางกอกโพสต์ (2556) http://www.bangkokpost.com/lifestyle/interview/372557/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: